Szügyi Madách Imre Általános Iskola

Iskolánkról

Szügyi Madách Imre Általános Iskola

Intézményünk Nyugat-Nógrád dinamikusan fejlődő településén Szügy községben található. Iskolaépületünk és tornatermünk 2010-es évben teljes felújításra került. Modern, jól felszerelt iskolával, tornacsarnokkal, műfüves sportpályákkal, szemet gyönyörködtető iskolaudvarral büszkélkedhetünk. Az iskolánk tanulólétszáma 148 fő. Nyolc évfolyammal, tizenegy tanulócsoporttal működünk. A tanulók neveléséről-oktatásáról 16 szakképzett, a kor kihívásainak megfelelő, innovatív pedagógus gondoskodik. Intézményünk beiskolázási körzete Szügy, Csesztve, Nógrádmarcal települések. A jelenlegi tanévben nyolc településről érkező gyerekeket nevelünk-oktatunk.  A jövőben is szeretnénk iskolánk családias légkörét, megőrizni, ahol az egyik legfontosabb érték a diákok tudással való felvértezésén túl az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Ennek érdekében sokszínű közösségi programokat biztosítunk diákjainknak. Iskolánkban kiemelt terület a tehetséggondozás. Tanulóink a megyei és országos tanulmányi és sportversenyen is megállják a helyüket. Az előző tanévben országos KRESZ verseny 7. és 11. helyezést, futsal-ban országos 9-11. helyen zárt fiú csapatunk. A kisiskolák diákolimpiájának versenyén fiú kispályás labdarúgó csapatunk 3., fiú svédváltónk 4., 600 m-es síkfutásban fiú és leány kategóriában is 5. helyezést. Összesített pontversenyben a kisiskolák diákolimpiájának országos döntőjén az előkelő 2. helyet érte el iskolánk. 2017 januárjában sporteredményeink miatt megkaptuk a legeredményesebb kisiskola címet.

Madách Imre

(1823-1864)

 madach

Élete:

Január 20-án Szlovákiában, Alsósztregován született. Régi nemesi családban.

Apja: Madách Imre, aki elismert ügyvéd Nógrád megyében.

Anyja: Majtényi Anna, akit konzervatív, arisztokratikus, szigorú látásmód jellemez. Madáchot teljes mértékben elnyomta.

Madách Imrének 4 testvére volt: Mária, Anna, Károly, Pál.

1834-ben édesapjuk meghal. Édesanyjuk neveli őket, konzervatív nevelést kapnak.

1837-ben a fővárosba kerülnek a Madách fiúk, ahol Imre jogi egyetemen folytatja tanulmányait, és első művét megírja.

1840-ben szív és tüdőproblémái miatt kénytelen visszatérni Szlovákiába, ahol folytatja jogi tanulmányait.

1842-ben leteszi a vizsgát, majd Nógrád megye aljegyzője lesz. Vizsgái letétele után ismét műveket ír és eközben tudósít a Pesti Hírlapnak. Madách céljai között van az országgyűlési képviselőség, ezért a közéletben is tevékenykedik. Állást foglal a halálbüntetés ellen és az esküdtszék felállítása mellett- ebben barátja Szontágh Pál is támogatja. Ő lesz majd Lucifer modellje. Ezek után egészségügyi állapota miatt le kell mondjon az aljegyzőségről.

1844-ben megismerkedik Fráter Erzsébettel.

1845-ben kapcsolata Fráter Erzsébettel szorosra fűződik, ezért elveszi feleségül. Anyja és barátja Szontágh Pál nem támogatja ezt a házasságot. Mivel nem maradhatnak Madách családi birtokán, ezért Erzsébettel a Fráter család csesztvei birtokára költöznek. Házasságuk azonban idővel zátonyra fut, mert a két jellem ellentéte egymásnak: Fráter Erzsébet vitális, élettel teli feleség, Madách pedig visszahúzódó jellem. Erzsébetnek is érvényesült az elnyomó szerepe ebben a kapcsolatban. Ennek ellenére 1948-ban megszületik kisfiuk, Aladár.

1848-ban Madách két öccsével együtt a forradalom hívei lettek, Madách Csatlakozni akar a sereghez, de betegsége miatt ezt nem teheti meg.

A szabadságharc bukása után Madách Imre menedéket ad Rákóczy Jánosnak, Kossuth volt titkárának, de leleplezik őt, és 1851-ben börtönbe vetik. Egy évet tölt Pozsony és Pest börtöneiben, ami nagyon megviseli őt és családját. A börtönben töltött idő alatt megszületik második gyermeke, Jolán, majd 1852-ben harmadik gyermeke, Anna-Borbála. A válás után újra megerősödik kapcsolata az anyjával, és újra elkezd írni.

1861-ben Nógrád megye országgyűlési képviselőjének választják, amivel régi „álma” teljesül be. Az önkényuralom politikai légkörében foglalkoztatta egy drámai költemény megírásának a tervezete az emberi lét és a történelem nagy kérdéseiről. Így született meg fő műve, Az ember tragédiája, mely 1861-ben jelent meg Arany János támogatásával könyv alakban. Arany János a tragédiát 1861. október 30-án mutatta be a Kisfaludy Társaságban.

1862 januárjában a Társaság Madáchot levelező tagjává választotta, aki ettől fogva rendszeresen részt vett az irodalmi életben. Szorosabb barátságba került a kor nagy íróival: Arannyal, Gyulaival.

A tragédia színpadi sikerét a szerző már nem érhette meg, hiszen azt csak 1883-ban mutatta be a budapesti Nemzeti Színház. A művet azóta is rendszeresen játsszák különböző színházakban, hiszen a darab időszerűségéből mit sem vesztett, ezt bizonyítják a kortárs adaptációk nagy száma is.
Ezidáig több mint nyolcvan idegen nyelvű kiadás ismeretes.
1863-ban a Tudományos Akadémia tagja lesz.

1864-ben visszatér Alsósztregovára és a családi birtokukon 1864. október 5-én, 41 évesen hal meg.

 

Jelentős művei:

Az ember tragédiája

Civilizátor

Csák végnapja

Mózes

Vadrózsák

Férfi és nő

Lantvirágok

Mária királynő

Commodus